Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

The Feminist Poster Project - Call for contributions

type=project
Teaser Image: 

Call for action - call for contributions:

The Feminist Poster Project

The Feminist Poster Project is a new initiative to encourage designing, printing, sharing and distributing feminist posters and putting up them in public places. Sexist advertisement and misogynist media are all around us. If we want to fight this patriarchal propaganda, we have to produce our own images and messages. I would like to see feminist posters on walls, feminist signs over sexist ads, feminist stickers on street signs and feminist postcards in our letterboxes. I would like to see a change in our environments and a change in people’s minds. I hope the Feminist Poster Project can help to achieve this.

Take a look at: http://feministposterproject.wordpress.com

As an online poster network, the Feminist Poster Project offers a space for showing, exchanging and downloading feminist posters, postcards and stickers. Anyone can use the posters for non-commercial purposes such as actions, DIY media and home decoration and anyone can contribute their own creations. On the website you can find – apart from inspiring examples of feminist graphic art – several DIY guides and links on how to make your own posters, mix wheat paste, use print techniques and organise actions. The Feminist Poster Project supports the do-it-yourself idea and welcomes your contributions!

Besides building the online archive and network, the Feminist Poster Project intends to organise workshops on poster making and participate in poster actions and exhibitions. Activities will be announced on the website.

The Feminist Poster Project is always looking for more feminist posters, postcards and stickers in pdf. The designs can be in any language, in any style/technique and about any feminist theme/subject. The contributions need to be copyleft or have a copyright license that allows people to print and reproduce them (under your conditions). Send your contribution(s) to loselunaatyahoo [dot] co [dot] uk. For detailed submission information, click here: http://feministposterproject.wordpress.com/how-to-contribute/. Also tips for DIY how-to-create poster-art guides and links to feminist poster collectives are welcome!

I hope the poster/postcard/sticker designs on the website can be useful and inspiring for you and that the project will continue to grow.

Enjoy looking through the online archive! Comments are welcome!

The Feminist Poster Project
http://feministposterproject.wordpress.com

(Please pass on this call to interested people)

-----

Oproep tot actie - oproep voor bijdragen:

The Feminist Poster Project

The Feminist Poster Project is een nieuw initiatief om het ontwerpen, printen, delen, verdelen, plakken en ophangen van feministische posters aan te moedigen. Seksistische reclame en misogyne media zien we overal rondom ons. Als we willen vechten tegen deze patriarchale propanganda, dan moeten we onze eigen beelden en woorden produceren. Ik zou graag feministische posters op muren, feministische tekens over seksistische reclames, feministische stickers op straatlantaars en feministische postkaarten in onze brievenbussen zien. Ik zou graag een verandering zien in onze omgeving en in de hoofden van mensen. Ik hoop dat The Feminist Poster Project kan helpen om dit te bereiken.

Neem een kijkje op: http://feministposterproject.wordpress.com

Als een online poster network, biedt The Feminist Poster Project een ruimte aan om feministische posters, postkaarten en stickers te tonen, uit te wisselen en te downloaden. Iedereen kan de posters gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals acties, DIY media en decoratie van je huis en iedereen kan zelf bijdragen opsturen. Op de website vind je – buiten inspirerende voorbeelden van feministische grafische kunst – verschillende DIY handleidingen en links over hoe je zelf posters kan ontwerpen, behanglijm kan maken, druktechnieken kan gebruiken en acties kan organiseren. The Feminist Poster Project steunt de do-it-yourself gedachte en verwelkomt jouw bijdragen!

Naast het bouwen van een online archief en netwerk, wil The Feminist Poster Project workshops organiseren over posters maken en deelnemen aan posteracties en tentoonstellingen. Activiteiten zullen aangekondigd worden op de website.

The Feminist Poster Project is steeds op zoek naar meer feministische posters, postkaarten en stickers in pdf. De ontwerpen mogen in eender welke taal, eender welke stijl/techniek en over eender welk feministische thema/onderwerp. De bijdragen moeten copyleft zijn of een copyrightlicensie hebben die mensen toelaat om ze te printen en kopiëren (onder door jou bepaalde voorwaarden). Stuur je poster(s)/postkaart(en)/sticker(s) naar loselunaatyahoo [dot] co [dot] uk. Voor meer info over hoe je kan bijdragen, klik hier: http://feministposterproject.wordpress.com/how-to-contribute/. Ook tips voor DIY poster handleidingen en links naar feministische postercollectieven zijn welkom!

Ik hoop dat de posters/postkaarten/stickers op de website bruikbaar en inspirerend kunnen zijn en dat het project zal blijven groeien.

Amuseer je met rond te kijken in het online archief! Commentaar is welkom!

The Feminist Poster Project
http://feministposterproject.wordpress.com

(Verspreid deze oproep verder naar geïnteresseerden, bedankt!)

producers/organizers/editors/creators: 
The Feminist Poster Project
Type of project: 
Art
Illustration
other type of project: 
street art
Topic: 
Activism
Art
Do-It-Yourself
Representation of women
Rights: 
Creative Commons