Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

type=digital_archives

Statement:
lambda nordica is a Nordic scientific peer-reviewed journal presenting research in Humanities and Social Sciences with relation to LGBT and Queer Studies. We strive to support the dialogue between established and younger scholars to inspire to more LGBT research in the Nordic area and support the initiative to new research areas in the field. The journal also introduces and reviews international LGBT literature.

As of 2012, lambda nordica is both a printed and Open-Access journal. Please refer to the Article Archive on this website to retrieve articles from the current and past issues.

lambda nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier. Vi strävar efter att främja dialogen mellan etablerade och yngre forskare med syftet att inspirera till ökad HLBT-forskning i Norden samt att bidra till öppnandet av nya forskningsfält inom området. Tidskriften introducerar och recenserar också internationell HLBT-litteratur.

Sedan januari 2012 publiceras lambda nordica både i pappersupplaga och som Open Access-tidskrift på denna webbplats, se fliken Artikelarkiv.

Location

Huddinge
Sweden
59° 14' 10.788" N, 17° 58' 55.7616" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
föreningen lambda nordica
Timerange, Issue-nr, ...: 
1989/1995 - now
Language of project: 
Swedish (English)
Image: 
Topic: 
Gender studies
Grassroots media in Europe
LGBT and queer issues
Queer feminism