Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

Kvinder, Køn & Forskning (Women, Gender & Research) (Journal)

type=digital_archives

Info:
Danish interdisciplinary journal on gender research in the fields of culture, society, nature, health, and technology; published in Danish with English abstracts, some articles and some issues are completely in English.

Statement:
Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning. Vi har til­svarende en bred vifte af viden­skabe­ligt in­teres­se­rede læ­sere, og vi til­stræ­ber der­for, at ar­tik­lerne skal kun­ne læ­ses af andre end de fag­ligt ind­viede for­skere. Vores ar­tik­ler er over­vejende skre­vet af dan­ske for­skere, men om­fatter også uden­land­ske bidrag på en­gelsk, svensk eller norsk.

Kvinder, Køn og Forskning er et peer reviewed tidsskrift og er optaget i Studies on Women and Gender Abstracts, 2007 ff. Kvinder, Køn & Forskning har derudover søgt om optagelse i Applied Social Sciences index and abstracts og Women Studies Abstracts.

Location

Copenhagen
Denmark
55° 40' 33.9492" N, 12° 34' 6.0132" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
University of Copenhagen - Koordinationen for Kønsforskning
Timerange, Issue-nr, ...: 
1992 - now
Language of project: 
Danish, English
Image: 
Topic: 
Gender studies
Grassroots media in Europe