Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

femeko - Feministyczna Ekonomia (Blog)

type=digital_archives

Info:
blog by Zofia Łapniewska, a Polish economist, feminist and activist living in Krakow, who works for different institutions and NGOs of the Polish women's movement and coordinated the first Polish study on gender budgeting and did further research projects on women and development in the former Soviet Union (EU Gender Watch), writes and publishes reports, articles etc. and is also active in the NEWW-network; blog's emphasis on feminist economics, development, gender and economy, politics, society, poverty, gender budgeting, equality, feminist criticism, feminist theory, economic criticism/theory, anarchism

Statement to the 100th anniversary of the International Women's Day in 2010:

W 100-lecie światowego dnia kobiet

Przypomnijmy sobie dlaczego 100 lat temu ustanowiono ósmy marca – międzynarodowym dniem kobiet?

Po to, aby uczcić pamięć ofiar krwawo stłumionego strajku robotnic, które w Nowym Yorku w fabryce bawełny domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni.

Minęło 100 lat i mówimy dziś dokładnie to samo:

PRECZ Z WYZYSKIEM KOBIET!

Intensyfikacja pracy, obowiązki domowe, które nadal spadają głównie na kobiety, śmieciowe płace, z których trudno się utrzymać, a co dopiero wykarmić dzieci, pogłębiające się ubóstwo społeczeństwa – to problemy ciągle zamiatane pod dywan. Czy my jesteśmy niewidzialne?! Chcemy godnie żyć! Nie martwiąc się o to, co z nami będzie, bo wszystkim nam zagraża nędza! A biedni nie mają reprezentantów, dlatego stoimy tu dziś sprzeciwiając się ignorancji ze strony władzy!

Domagamy się uchwalenia ustawy o równym traktowaniu oraz powołania niezależnego urzędu do spraw równego traktowania.

Żądamy monitorowania gwarantowanej w kodeksie pracy równości w warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia poprzez wprowadzenie obowiązku monitorowania równości w przedsiębiorstwach (tworzenie i realizowanie przez firmy równościowych programów naprawczych) oraz wspierania kampanii edukujących pracodawców.

Domagamy się traktowania sfeminizowanych zawodów na równi z innymi grupami zawodowymi, co jest niezbędne dla realizacji zagwarantowanej w Konstytucji równości kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym.

Żądamy wydłużenia urlopu ojcowskiego do co najmniej 6 tygodni.

Konieczne jest zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli, aby kobiety mogły łączyć macierzyństwo z pracą zawodową. Potrzebna jest ustawa o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, która m.in. ułatwiałaby zakładanie żłobków (mających obecnie status zakładów opieki zdrowotnej) i powoływałaby nowe formy opiekuńczo-wychowawcze, jak kluby dziecięce czy dzienny opiekun zatrudniany przez gminę.

Domagamy się realnych oraz nowoczesnych sposobów aktywizacji zawodowej kobiet, a także ochrony kobiet w wieku przedemerytalnym.

Żądamy instrumentów prawnych służących skutecznej egzekucji alimentów. Konieczne jest także podniesienie kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych.

Domagamy się szczegółowego zbadania zjawiska ubóstwa w Polsce w podziałem na płeć, jego przyczyn oraz stworzenia instytucjonalnych programów zaradczych i pomocowych.

CHCEMY CAŁEJ PENSJI I POŁOWY WŁADZY!

Location

Krakow
Poland
50° 3' 52.74" N, 19° 56' 41.928" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
Zofia Łapniewska
Timerange, Issue-nr, ...: 
2010 - now
Language of project: 
Polish
Topic: 
Alternative economies
Grassroots media in Europe
Poverty
Work and employment