Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

Labris (Newspaper + E-Zine)

type=digital_archives

Info:
Labris is a lesbian, feminist, non-governmental and not-for-profit organization founded in Belgrade in 1995, with the aim of promoting the lesbian human rights and lesbian visibility in society. The newspaper is printed in five hundred copies and distributed free to women in the region as well as women's groups from the former Yugoslavia. Since 1995 25 issues have been published and some of them can get downloaded from the website!!! Emphasis on LGBTIQ, queer/lesbian activism, visibility of lesbians, lesbian health, lesbians in history, violence against lesbians, homo/lesbophobia, information on international lesbian scenes etc.
integrated into their website you can find a daily updated news-portal with an emphasis on queer (popular) culture, queer news, lesbian/gay rights, LGBTIQ etc.

Statement:
Labris, grupa za lezbejska ljudska prava, osnovana je u Beogradu 1995. godine. Nastala je iz gej i lezbejskog lobija – Arkadija, osnovanog 1990. godine, a registrovanog 1994. godine u Beogradu.

Prvih šest godina Labris je za realizaciju svojih aktivnosti koristio prostorije i opremu dve ženske organizacije. Grupa je dobila svoj prostor 2001. godine, što je pomoglo realizaciju njenih aktivnosti.

Ako želite da posetite Labris to možete učiniti od ponedeljka do petka od 9 do 15 časova, telefoni Labris Info centra su: 011.32.31.547 i 064.700.82.93 ili nam pošaljite e-mail na labrisatlabris [dot] org [dot] rs.

Labris prostor je namenjen svim ženama bez obzira na nacionalnu, rasnu, versku, klasnu pripadnost, starost, profesiju, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost i seksualnu orijentaciju koje su spremne da poštuju druge žene - poštovanje nenasilne komunikacije i različitosti - radno vreme Labrisa, obaveze zaposlenih i politike grupe.

U okviru svojih aktivnosti Labris pruža različite vrste usluga jer nam je važno da on postane i vaše mesto.

Resurs centar radi svakog radnog dana (po dogovoru i vikendom). U Resurs centru možete koristiti internet i družiti se u okviru brojnih dešavanja u toku godine – projekcije filmova, radionice, večeri druženja, kokteli, izložbe... Takođe, na raspolaganju vam je bogata biblioteka i videoteka.

Misija

Labris je organizacija koja smatra pravo na različito seksualno opredeljenje jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Ciljevi

1. LGBT organizacije u saradnji sa HR NVO fokusirano se zalažu za ostvarenje jednakopravnosti LGBT osoba i primenu postojećih zakonskih propisa koji štite LGBT ljudska prava.

2. Vidljivost LGBT tema i osoba u javnosti je uvećana i prezentuje se afirmativno.

3. Intenzivirana je komunikacija i saradnja nevladinih LGBT i HR organizacija i institucija koje pružaju pravnu podršku i zaštitu LGBT osobama u slučajevima nasilja i diskriminacije.

4. Lezbejkama se osigurava adekvatna podrška za prihvatanje sopstvenog identiteta.

5. Edukovani i senzibilisani profesionalci/ke o LGBT temama i homofobiji u institucijama postoje i dostupni su LGBT populaciji.

6. Pokrenut dijalog o načinu obrađivanja informacija o homoseksualnosti unutar formalnog školskog sistema.

Dostignuća

U periodu od 1995. do 2003. godine, Labris je realizovao sledeće projekte

• 1995. godine štampale smo prvi broj lezbejskih novina u Jugoslaviji, novine Labris

• 1997. učestvovale smo u organizaciji Prve lezbejske nedelje koja je održana u Sloveniji

• 2000. godine organizovale smo Drugu lezbejsku nedelju

• 2001. pokrenule smo prvi lezbejski web site u Jugoslaviji

• 2001. godine pokrenule smo projekat “Labris – lezbejski informativni centar”

• 2001. godine organizovale smo prvu paradu Ponosa u Jugoslaviji

• 2001. učestvovale smo u organizaciji regionalnog sastanka lezbejki iz država bivše Jugoslavije koji je održan u Hrvatskoj

• 2002. godine učestvovale smo u organizaciji seminara “Jednakopravno državljanstvo” namenjenog lezbejkama iz država bivše Jugoslavije, a održanog u Sloveniji

• 2002. godine pokrenule smo projekat “Edukacija ženskih grupa iz Srbije o lezbejskim ljudskim pravima”

• 2002. godine, u saradnji sa GL organizacijama Gejten i Queeria, realizovale smo medisjku kampanju “Zajedno različiti”

• 2003. podnele smo predlog izmena i dopuna Zakona o porodici

• 2003. pokrenule smo projekat “Edukacija ženskih nevladinih organizacija, nevladinih organizacija za ljudska prava i medija o lezbejskim ljudskim pravima”

• 2003. pokrenule web psihološko savetovalište za lezbejke

• 2004. organizovale medijsku kampanju "Živela različitost"

• 2004. podnele amandmane na predlog Antidiskriminacionog zakona i Krivičnog zakona Srbije

• 2005. organizovale medijsku kampanju "Pravo na život bez nasilja"

• 2005. podnele amandmane na predlog Zakona o ravnopravnosti polova

• 2005. sprovele istraživanje o nasilju nad LGBTTIQ osobama u Srbiji

• 2006. pokrenule seriju seminara o lezbejskim ljudskim pravima namenjenih lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne i održale prvi seminar u Kikindi

• 2006. objavile brošuru o autentičnim iskustvima lezbejskog coming out-a u Srbiji

• 2006. učestvovale u izradi trogodišnjeg Nacionalnog plana aktivnosti za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti

• 2006. inicirale aktivnosti koje su dovele do promene upitnika za dobrovoljne davaoce krvi i kojim je lezbejkama dozvoljeno da daju krv

• 2007. u saradnji sa drugim LGBTTIQ aktivistkinjama i aktivistima pokrenule kampanju protiv diskriminacije "Ljubav za sve"

• 2007. započele saradnju sa predstavnicama/ima demokratski orijentisanih političkih partija i predstavnicama/ima vlasti

• 2007. održale drugi seminar "Na slovo, na slovo L", u Vrbasu i treći u Beogradu.

• 2008. započele edukaciju osoba koje se bave savetodavnim radom i zaposlene su u institucijama: centri za socijalni rad, škole, bolnice, itd

• 2008. Labris konačno dobio odgovor od Srpskog lekarskog društva na zahtev koji je upućen još 2005. godine, kojim SLD potvrđuje zvaničan stav Svestke zdravstvene organizacije – da istopolna orijentacija nije bolest

• 2008. pokrenut prvi krivični postupak protiv organizovanog napada pripadnika klero-fašističke organizacije Obraz na učesnice/ke Queer Beograd festivala

• 2008. održale četvrti lezbejski seminar u Lepenskom viru

• 2009. nakon više od četiri godine lobiranja Koalicije protiv diskriminacije čija je Labris članica, Zakon o zabrani diskriminacije je konačno usvojen u aprilu

• 2009. Labris je jedina organizacija koja je od početka do zabrane bila uključena u organizaciju Povorke ponosa koja je zabranjena samo 24h pre nego što je trebalo da se održi

• 2009. članice Labrisa na seminarima za zaposlene u kancelarijama Republičkog zaštitnika građana, kao i Pokrajinskog ombudsmana predstavljale temu prava LGBT osoba u Srbiji

• 2009. godine održale peti lezbejski seminar u Kovačici

• 2010. godine održale šesti lezbejski seminar na Zlatiboru

• 2010. godine u saradnji sa Regionalnim centrom za manjine održana četiri treninga “Diskriminacija: upoznaj i suprotstavi se!” Za preko 60 aktivista/kinja u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu.

• 2010. godine održan peti po redu seminar “Istopolna orijentacija u radu domova zdravlja” u Hajdukovu. Ovo je prvi Labrisov projekat finansiran od strane države, Ministarstva rada i socijalne politike.

• 2010. godine održan seminar “Seksualna orijentacija i rodni identitet u pravnoj praksi” u Kovačici. Seminar je bio namenjen pravnicima i pravnicama iz nevladinih organizacija, ali i državnih institucija.

• 2010. godine oformljen Volonterski tim Labrisa. Volonterski tim čini 16 volonterki koje su uključene u sve programe Labrisa i doprinose njihovom uspešnom realizovanju.

• 2010. godine obeležen Pride day spuštanjem dugine zastave sa prozora Zaštitnika građana.

• 2010. godine proslavljeno 15 godina rada Labrisa.

• 2010. godine održan set radionica za zaposlene u Ženskom zatvoru u Požarevcu.

• 2011. godine održane četiri predstave Forum teatra “Moć dijaloga”. Projekat je finansiralo Ministarstvo za kuturu, a predstave su bile namenjene učenicima i učenicama srednjih škola i njihovim nastavnicama i nastavnicima.

• 2011. godine održana četvrta Lezbejska nedelja (seminar namenjen lezbejkama aktivistkinjama iz regiona).

• 2011. godine obeležen Pride day spuštanjem dugine zastave sa prozora Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i snimljen promotivni spot “I am what I am”.

• 2011. godine Labris u saradnji sa Kancelarijom za mlade Novi Beograd prvi put zvanično ulazi u srednje škole. Projektom “Želim da ti kažem”. Planirano je pet jednodnevnih seminara namenjenih nastavnicima i nastavnicima novobeogradskih srednjih škola.

Aktivnosti grupe

Od svog osnovanja 1995. godine, grupa je realizovala mnogobrojne aktivnosti. Imenovaćemo najbitnije

Lezbejski info-centar – Cilj Labrisovog lezbejskog info-centra je razmena informacija o radu grupe, aktivnostima, dešavanjima na lezbejskoj sceni i informacija o radu drugih lezbejskih i gej grupa kao i srodnih grupa. Labrisov info-centar je započeo sa radom februara 2001. godine, i radi svakim radnim danom od 9:00 do 17:00. Rad info-centra se zasniva na osnaživanju mreže ljudi i organizacija kojima služi putem: info telefonske linije, e-mail konferencija, e-mail korespondencije, biblioteke, web sajta i štampanih materijala.

Labris info telefon – na kojem se svakodnevno možete informisati o dešavanjima i aktivnostima na promociji LGBT prava u Srbiji i šire. Info telefon otvoren je svakog radnog dana od 09 h do 17 h. Labris Info centar vam nudi: biblioteku sa naslovima na srpskom i engleskom jeziku o različitim temama koje se tiču LGBT populacije, videoteku o različitim temama koje se tiču LGBT populacije, predlažemo vam da posetite naš sajt koji sadrži mnoštvo informacija koje se tiču lezbejskih prava i egzistencije, edukativne aktivnosti – seminari osnaživanja za lezbejke i žene drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, Labris Resurs centar za žene gde možete besplatno koristiti internet i družiti se u okviru brojnih dešavanja tokom godine – projekcije filmova, radionice, večeri poezije, izložbe...

Labris biblioteka i videoteka – Od dobijanja sopstvenog kancelarijskog prostora Labris je dobio mogućnost da značajno proširi fond biblioteke i videoteke. Knjige, časopisi i filmovi dostupni su svim članicama Labrisa.

Seminari – Labris već dve godine organizuje vikend seminare za lezbejke i žene drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne. Neke od tema koje su obrađivali seminari su: coming out, identiteti, pol i rod, homofobija i internalizovana homofobija, nasilje u lezbejskim vezama.

Labris novine – Cilj novina je da lezbejsku egzistenciju učine vidljivom kako lezbejkama tako i heteroseksualnoj javnosti. Prvi broj je izašao 1995. godine. Novine se štampaju i distribuiraju besplatno ženama u regionu kao i ženskim grupama sa prostora bivše Jugoslavije. 2006. i 2007. novine su se štampale u nešto izmenjenom izgledu, obilovale su informacijama namenjenim opštoj javnosti i bile insterovane u dnevnim novinama Blic i Danas. 2010. godine smo se vratile starim dobrim Labris novinama, a po prvi put su štampane u boji. Labris novine su prva publikacija ove vrste u Srbiji koja je kompletno posvećena temama koje su bitne lezbejkama, sa člancima o lezbejskom zdravlju, lezbejkama u istoriji i onima koje su danas poznate, našim porodicama, nasiljem nad lezbejkama, informacijama sa internacionalne lezbejske scene, itd.

Labris web sajt – Labrisov sajt je postavljen na internet 2001. godine i sadrži srpsku i englesku verziju. Između ostalog sadrži vesti (koje su uglavnom prevedene sa internacionalnih LGBT sajtova, kao i tekstove lokalnih novina), tekstove nekoliko kolumnistkinja lezbejki, spiskove filmova i knjiga sa LGBT tematikom, interesantno virtuelno putovanje i obilazak LGBT destinacija i mnogo drugih zanimljivih tekstova. Postavljen je i jedan od najpoznatijih lezbejskih stripova preveden sa engleskog. Tim web sajta, koji čine aktivistkinje Labrisa, se brine o tehničkom, literarnom i vizuelnom uređenju sajta.

Edukacija i lobiranje - od 2005. godine u Labrisu je razvijen i program Lobiranja koji je priključen programu Edukacije. Program «Edukacija i lobiranje» sprovodi se u cilju edukacije i informisanja svih onih koji rade u javnoj sferi o pravima istopolnih osoba, razvijanja i jačanja saradnje sa nevladinim organizacijama za ljudska prava, odgovornog i objektivnog medijskog izveštavanja i senzibilisanja stručnjakinja i stručnjaka iz institucija za rad sa lezbejskom i gej populacijom.

Pravno savetovalište - od jula 2008. godine Labris započinje još jedan projekat/program – besplatna pravna pomoć za LGBT osobe. Savetovalište radi jednom nedeljno i obuhvata telefonsku i individualnu podršku, pravne informacije, savete i pisanje podnesaka. Radujemo se što možemo da naš rad sa lezbejkama proširimo još jednom važnom aktivnošću. Telefon 011.33.74.018 i mejl: jovanka [dot] todorovicatlabris [dot] org [dot] rs.

Javne akcije – tokom godina Labris je organizovao i podržavao javne proteste drugih NVO u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava. Takođe smo organizovale, i podržale, okrugle stolove na kojima se diskutovalo o temama osnovnih ljudskih prava. Među aktivnostima koje je Labris organizovao ili podržao, nalaze se pisanje saopštenja za javnost, reakcija, učestvovanje u obeležavanju važnih datuma za ženski i LGBT pokret. Avgusta 2003. godine, Labris je predao predlog zakona za istopolno partnerstvo. U cilju lobiranja vladinih i nevladinih organizacija da uvaže lezbejska ljudska prava Labris će inicirati ''Stvaranje lobi tima'' projekat, koji će raditi na stvaranju atmosfere povoljne za uticaj na zakonodavtsvo.

Izdavaštvo – U cilju promocije lezbejske kulture Labris je objavio četiri knjige poezije koje su pisale naše aktivistkinje: Žene u mreži, Žene komete i Žene na ribarskom ostrvu Štefe Markunove, Lady M Jelene Labris i Ravnodušni šumarak Ljiljane Živković. Sve knjige se dele besplatno i predstavljaju bitne korake ka lezbejskoj vidljivosti kako za same aktivistkinje tako i za celu grupu.

Unutar projekta "Edukacija ženskih nevladinih organizacija" (2002/2003) i "Edukacija ženskih nevladinih organizacija, organizacija za ljudska prava i medija" (2003/2004) Labris je objavio "Čitanku" na tri stotine stranica u tiražu od dve stotine primeraka. "Čitanka" je podeljena ciljnim grupama i data je Narodnoj biblioteci.

Labris lifleti – Labris izdaje liflete, na srpskom i na engleskom, sa bazičnim informacijama o grupi. Takođe smo objavile liflet "Nasilje nad lezbejkama" u cilju promocije lezbejskih ljudskih prava. Labrisovi lifleti se distribuiraju široj javnosti, ženskim grupama, nevladinim organizacijama i LGBT grupama. Lifleti su veoma efektivan način da se ženama pruže informacije. Poruke u lifletima su kratke, jasne i lako razumljive. Veći deo distribicije urađen je preko domaće ženske mreže i preko ženskih grupa širom bivše Jugoslavije.

Labris brošure – Tokom 2002. godine Labris je objavio dve brošure. Jedna je namenjena mladim LGBT osobama i sadrži šezdesetak stranica, dok je druga namenjena roditeljima gejeva i lezbejki i sadrži dvadeset četiri strane. Obe brošure su distribuirane članicama Labrisa, drugim LGBT grupama u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji i ženskim grupama. Brošure su takođe postavljene na web sajt. Brošure su štampane i u narednim godinama, a među najznačajnijim se izdvajaju brošura o lezbejskom coming out-u, brošura sa tekstovima psihološkinje koja vodi psihološko savetovalište za lezbejke i dr.

Lezbejske nedelje – Zajedno sa lezbejsko-feminističkom organizacijom "Kasandra", iz Slovenije, Labris je bio jedan od organizatora Prve lezbejske nedelje u Sloveniji 1997. godine, pod nazivom "Lezbejska prava su ljudska prava". Ovaj skup, koji je okupio dvadeset pet lezbejki iz svih država bivše Jugoslavije, predstavlja jednu od prekretnica za mali lezbejski pokret u regionima bivše Jugoslavije. Tokom skupa doneta je odluka da se u budućnosti nastave okupljanja u drugim državama bivše Jugoslavije.

Godine 2002. Labris je organizovao Drugu lezbejsku nedelju u Vojvodini, na kojoj se okupilo šezdeset pet lezbejki iz Srbije, Makedonije, Hrvatske i Slovenije. Obrađivane su dvadeset dve različite teme kroz radionice i diskusione grupe. Skup je bio veoma značajan po pitanju osnaživanja lezbejske vidljivosti.

Članice Labrisa su takođe učestvovale na aktivističkom skupu lezbejskih grupa sa teritorija bivše Jugoslavije, održanom u Rovinju 2001. godine, kao i na seminaru za aktivistkinje lezbejskih grupa sa teritorija bivše Jugoslavije, održanom u Ljubljani 2002. godine.

Godine 2004. u Novom Sadu održana je i Treća lezbejska nedelja u organizaciji Labrisa.

Dan ponosa gejeva i lezbejki – Svake godine Labris slavi i obeležava Dan ponosa različitim javnim manifestacijama i saopštenjima za novine. Iako situacija u regionu, uglavnom, nije još povoljna za ulične marševe gejeva i lezbejki, ova prilika se koristi kako bi se promovisala lezbejska prava kao ljudska prava.

Godine 2001. Labris je u saradnji sa Gayten – LGBT grupom (Centar za promociju prava seksualnih manjina), i uz podršku raznih gej i lezbejskih grupa, organizovao prvu gej i lezbejsku Paradu ponosa u Srbiji, pod nazivom "Ima mesta za sve nas". Ono što je trebalo da bude proslava različitosti na glavnom beogradskom trgu se toga 30. juna pretvorilo u polje nasilja. Učesnici/e naše parade, osobe iz raznih nevladinih organizacija, individue koje su došle da nas podrže, kao i slučajni prolaznici, napadnuti su i premlaćeni od strane nasilne rulje od oko hiljadu ljudi, koja se okupila kako bi zaustavila ono što je proglašeno "orgijom perverzije". Muškarci koji su učestvovali u linču bili su iz nacionalističkih i religioznih pro-fašističkih grupa. Time je parada nasilno zaustavljena i bilo je više od četrdeset povređenih građana/ki. Policija nije intervenisala iako su ih organizatori parade upozorili o mogućim napadima.

Posle 2001. godine Labris svake godine obeležava na različite načine 27. juni, a od 2006. godine postoji praksa insertovanja Labris novina ili objavljivanja oglasa u dnevnim novinama Blic i Danas u cilju obeležavanja ovog datuma.

Lokalno i internacionalno umrežavanje – Labris je deo ženskih mreža i jedan od važnih političkih ciljeva našeg rada usmeren je na aktivizam i umrežavanje sa drugim ženskim grupama i aktivistkinjama. Kroz umrežavanje Labris je u prošlosti dobijao donacije i poklone od ženskih grupa i aktivistkinja, sve od literature, knjiga, novina na engleskom, francuskom, španskom jeziku pa do raznih video kaseta i podrške malim projektima od strane manjih lezbejskih grupa iz različitih regiona (npr. organizovanje žurki ili štampanje lezbejskih nalepnica, itd.). Umrežavanje takođe podrazumeva razmenu informacija i štampanih materijala sa lezbejkama iz svih bivših jugoslovenskih republika kao i lezbejskim grupama iz različitih zemalja, učestvovanjem na konferencijama kao što su Konferencija o ženama Ujedinjenih Nacija (Peking 1995.), Peking plus pet konferenciji održanoj 2000. godine u Njujorku, kao i ILGA-Evropa konferencija 2001.

Labris je u cilju bolje saradnje sa ženskim grupama 2002. godine počeo realizaciju projekta "Edukacija ženskih grupa o lezbejskim ljudskim pravima", koji se naredne godine razvio proširivši ciljnu grupu na ljudskopravaške nevladine organizacije kao i medije.

Nakon prve Parade ponosa održane u Beogradu, 30. juna, 2001. godine, Labris je razvio D. P. mrežu koju sačinjavaju gej i lezbejske organizacije iz Srbije i Vojvodine. Saradnja na nivou mreže sa drugim gej i lezbejskim organizacijama je jedan od ciljeva Labrisa. Mrežu čini sedam lezbejskih i gej organizacija i ona predstavlja način za razmenu informacija, koordinisanje akcija i razvijanje zajedničkih projekata. Osim Labrisa, D.P. mrežu čine: Gayten – LGBT, Queeria – LGBT, New Age, Lambda, Istopolne studije i Cenpi.

Medijska vidljivost – Mali broj aktivistkinja izlazi na televiziju i time sprovodi medijsku kampanju u cilju promocije lezbejskih prava u društvu. Kampanja pokriva sve vrste medija: novine, radio i TV, iako je televizija do skora kompletno ignorisala pokrivanje teme LGBT egzistencije u Srbiji.

U saradnji sa Gaytenom i Queeriom, i uz pomoć drugih lezbejskih i gej grupa, Labris je tokom 2002. godine realizovao jednomesečni projekat pod nazivom "Medijska kampanja". Cilj projekta bila je senzibilizacija javnosti na gej i lezbejsku egzistenciju putem medija. Slogan koji smo pružili javnosti bio je "Zajedno različiti". Projekat je sproveden u tri grada: Beograd, Niš i Novi Sad. Puštan je TV spot, džingl na radiju, štampani su plakati, nalepnice i razglednice, koje su poslate svim vladinim telima, političarima/kama, nevladinim organizacijama i pojedincima/kama u Srbiji kao i u inostranstvu.

U cilju obeležavanja Dana ponosa lezbejki, gejeva, transdžender i biseksualnih osoba, tokom juna 2004. godine održana je medijska kampanja u trajanju od deset dana, koja je sprovedena putem radija, saopštenja za javnost i press konferencije.

«Ponosna na svoje roditelje» je Labrisova kampanja podrške roditeljima, prijateljicama i prijateljima lezbejki i gej muškaraca koja je realizovana tokom oktobra i novembra 2006. godine. Kampanja je obuhvatala TV spot, radio džingl, štampane materijale, info telefon i savetovalište, čime smo želele da podržimo roditelje, prijateljice i prijatelje lezbejki i gej muškaraca u procesu prihvatanja seksualne orijentacije svog deteta i/ili osobe do koje im je stalo.

2007. godine Labris je uz podršku drugih LGBT grupa pokrenuo kampanju “Ljubav za sve” protiv nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i gej muškarcima. U okviru kampanje bili su objavljeni bilbordi, štampane su razglednice, posteri i lifleti. Sledeće organizacije su podržale kampanju: Asocijacija Duga (Šabac), Gayten (Beograd), LAMBDA – Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture (Niš – Kragujevac), LGBT SOS (Beograd), NLO – Novosadska lezbejska organizacija (Novi Sad), Queer Beograd kolektiv (Beograd), Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti (Beograd), Siguran puls mladih (Beograd), Taboo (Zrenjanin) i Swedish Helsinki Committee.

Projekti prevođenja – Aktivistkinje Labrisa prevele su za Labris novine, Labris web sajt, kao i druge publikacije poput Feminističkih sveski, neke od važnih lezbejskih klasika. Prevedeni su eseji Džoan Nesl, Odri Lord, Adrijan Rič, Lusi Irigarej, Šarlot Banč, itd.

Kulturni i umetnički program – Kulturni i umetnički program, koji se sprovodi u prostorijama Labrisa, sastoji se od pozorišnih predstava – ove predstave su igrane od strane alternativnih ženskih pozorišta i imaju lezbejsku i feminističku sadržinu; večeri za druženje – su večeri kada žene na neformalan način razmenjuju iskustva lezbejske egzistencije; žurke, kokteli, izložbe, jednodnevni izleti, predavanja, itd.

Lezbejske studije – U periodu od 1995. do 1998. godine na Ženskim studijama u Beogradu održana je serija predavanja internacionalnih i regionalnih stručnjakinja na teme lezbejskih prava, identiteta, lezbejskog zdravlja, itd.

Pružićemo vam informacije o radu grupe - našoj istoriji, trenutnim i budućim aktivnostima, uslugama koje su vam na raspolaganju - podršku, prostor za edukaciju, druženje i razmenu mišljenja i iskustava sa drugim ženama.

Location

Belgrade
Serbia
44° 49' 14.0016" N, 20° 27' 43.9992" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
Labris organizacija za lezbejska ljudska prava
Timerange, Issue-nr, ...: 
1995 - now (newspaper), 2001 - now (e-zine)
Language of project: 
Serbian (English)
Image: 
Topic: 
Activism
Grassroots media in Europe
Health
LGBT and queer issues
Networking & community building
Pop culture
Queer feminism
Sexual violence