Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

Trzy Kolory - sabatnik boginiczno-feministyczny / Three Colours - goddess-feminist sabbathZine (E-Zine)

type=digital_archives

Info:
Polish spiritual, feminist webmagazine with an emphasis on (female) spirituality/religion, but also ecology, alternative ways of living, book reviews, poems/short stories/comics/illustration, (feminist) collectivism and activism, health/alternative + herbal remedies, skill sharing, body, etc. The magazine is published quaterly (on every Sabbath) and can get downloaded from the website.

Statement:
"Three Colors" is an online magazine published four times a year, on Sabbats. Just like a Goddess in her three forms, it has a white, red and black incarnation, in a cycle. In white issues we discuss virginity, youth, initiations, coming of age, the inner child. Red issues are about fullness, femininity, sex, motherhood. Black issues are devoted to female ancestors, our grandmothers, elders, old age, witches. And besides - always - we talk about goddesses, ecology, alternative lifestyles, collectives and communities, magic, places of power. We also publish songs, fairy tales, poems. We present rituals, and review books and movies. We write personally and intimately, from a feminist and nonheteronormative perspective. We interview great ladies and remember those who already follow the celestial path. We write about herbs and health, and about many, many other things.

We want to create a positive vision of the world. Rather than wallow in frustration, we prefer to show how beautiful a life we can lead.

We learn how to create a collective, in which there is no hierarchy and every important decision is taken by consensus of all members.

We want the "Three Colors" to be widely available. Secondly, we want it to be free of charge or very cheap (so as not to exclude anyone because of their economic status). Thirdly, we want to avoid academic language (so as not to exclude anyone because of their education). Fourthly, we want our magazine to be ecological (we will not contribute to deforestation, paper production, consumption of large amounts of energy and fossil fuels, or to the formation of garbage). Fifthly, "Three Colors" are an independent initiative.

"Trzy Kolory" to internetowy magazyn, który ukazuje się cztery razy do roku, w sabaty. Tak jak trójpostaciowa Bogini, ma wcielenia białe, czerwone i czarne, na zmianę. W numerach Białych piszemy o dziewictwie, młodości, inicjacjach, dojrzewaniu, dziecku w nas. W Czerwonych – o pełni, kobiecości, seksie, macierzyństwie. W Czarnych – o przodkiniach, naszych babkach, starszyźnie, starości, wiedźmach. A poza tym – zawsze - o boginiach, ekologii, alternatywnych stylach życia, kolektywach i wspólnotach. O magii. O miejscach mocy. Publikujemy też pieśni, baśnie, wiersze. Opisujemy rytuały. Recenzujemy książki i filmy. Piszemy osobiście i intymnie, z perspektywy feministycznej i nieheteronormatywnej. Robimy wywiady z wielkimi paniami i opowiadamy o tych, które już podążają niebieską ścieżką. Piszemy o ziołach i zdrowiu. I o wielu, wielu innych sprawach.

Chcemy tworzyć pozytywną wizję świata. Zamiast pogrążać się we frustracji, wolimy pokazywać, w jaki piękny sposób możemy żyć.

Uczymy się tworzyć kolektyw, w którym nie ma hierarchii, w którym każda ważna decyzja jest podejmowana na drodze konsensusu przez wszystkie_ich członkinie_ków.

Pragniemy, żeby "Trzy Kolory" były powszechnie dostępne. Po drugie – żeby były darmowe lub bardzo tanie (żeby nie wykluczać nikogo ze względu na status ekonomiczny). Po trzecie – unikamy akademickiego języka (żeby nie wykluczać nikogo ze względu na wykształcenie). Po czwarte – chcemy, żeby pismo pozostało ekologiczne (nie będziemy przyczyniać się do wycinania drzew, produkcji papieru, zużywania w tym celu dużych ilości energii, paliw kopalnych, powstawania śmieci). Po piąte – "Trzy Kolory" są inicjatywą niezależną.

Location

Poland
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
collective
Timerange, Issue-nr, ...: 
2010 - now
Language of project: 
Polish
Image: 
Rights: 
Creative Commons
Other rights informations: 
CC-BY-NC-ND
Topic: 
Art
Do-It-Yourself
Education
Environment & animal rights
Grassroots media in Europe
Health
Older woman
Religion and beliefs
Sex and sexualities
Sustainable development