Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

type=digital_archives

Info:
Norwegian database for women in research and gender researchers run by the KILDEN - Information Center for Gender Research in Norway. Contains over 2.000 (Norwegian) researchers and gives information about their publications, projects and fields of research. On their website there is a brief note indicating that the database will be reorganised in 2011 and in the future will contain only information about researchers with a gender perspective (but so far the old database is still running). KILDEN is also publishing the journal Tidsskrift for kjønnsforskning and a webmagazine.

Statement:
KILDENs forskerbase er en database over norske kvinnelige forskere og deres kompetanse, og er et redskap for deg som er på leting etter en bestemt forsker eller en forsker med en bestemt kompetanse. Trenger du en ekspert som kan uttale seg i media, veilede, holde foredrag, sitte i faglige råd og utvalg, eller skal du ansette noen med en bestemt fagkompetanse?

Da kan et søk i Forskerbasen anbefales. Du vil med stor sannsynlighet finne den du er ute etter.

Det er registrert nesten 2000 forskere i Forskerbasen, og de fleste fagområder er dekket. Innsamling av forskere pågår kontinuerlig, og stadig nye navn kommer til.

Forskerbasen har som formål å synliggjøre og gjøre tilgjengelig kvinnelig kompetanse. Den er et nyttig redskap for alle som ønsker å finne fram til fagpersoner. Fordi det er kvinnelige forskere som presenteres på denne måten, er den i tillegg et viktig likestillingstiltak.

KILDEN, som er et informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge, har laget en egen seksjon for kvinne- og kjønnsforskningsfeltet - Delbase for kvinne- og kjønnsforskning

KILDENs forskerbase har siden åpningen i juni 1999 blitt mye brukt både innenfor og utenfor akademia. Journalister, studenter, skoleelever, forskere og allment interesserte er av dem vi vet benytter seg av databasen, og i tillegg bruker vi i KILDEN basen aktivt når journalister, forskere og andre kontakter oss for å få ulike typer informasjon.

Location

Oslo
Norway
59° 54' 49.9284" N, 10° 45' 8.082" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
KILDEN - Information Center for Gender Research in Norway
Timerange, Issue-nr, ...: 
1999 - now
Language of project: 
Norwegian
Topic: 
Gender studies
Grassroots media in Europe
Networking & community building