Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

FEMA - FEministický MAgazín (Magazine)

type=digital_archives

Info:
New Czech quaterly feminist magazine launched by two NGOs based in Brno (NORA and NESEHNUTÍ Brno) - first issue published in December 2010: "Our goal is to strengthen Czech feminism, promoting women's rights and gender equality in the north-western and south-eastern part of the world. The magazine is a non-profit and largely volunteer activity of persons active in the Czech feminist space."

Statement:
Časopis FEMA je čtvrtletníkem, který chce oslovovat osoby zajímající se o feminismus – a to jak aktivní feminist(k)y, tak osoby, které by své sympatie nikdy (zatím!?) za feminismus neoznačily. Pokud bychom měli časopis specifikovat, pak spíše než o odborné periodikum nám jde o zábavné a podnětné čtení life-stylového typu.
Naším cílem je posilovat český feminismus s velkým důrazem na kontext dění podporující ženská práva a genderovou rovnost v severo-západní i jiho-východní části světa.
Časopis je neziskovou a převážně dobrovolnickou aktivitou osob aktivně působících v českém feministickém prostoru. Vychází v režii Genderového informačního centra Nora a ženskoprávního programu NESEHNUTÍ Brno.
První dvě čísla finančně podpořil Slovensko český ženský fond.

Obsah časopisu tvoří postupně se vyvíjející a ustalující rubriky Stalo se (co redakci zaujalo v uplynulém čtvrtroce v ČR a ve světě s podrubrikou Feministka skáče/pláče), Představujeme (feministickou osobnost/aktivitu/organizaci), Téma (soubor tématicky laděných článků vč. podrubrik Historické vlákno a Anketa), Feministickou optikou (směsná rubrika zahrnující různorodé texty vč. reportáží, sloupků genderové lingvistky Jany Valdrové, socioložky Lucie Jarkovské a různých mužů v tzv. Mužské štafetě, nechybí komiksy a nezapomínáme ani na ochranu životního prostředí v části zvané Ekofeministickou optikou), zařazeny jsou i klasické rubriky Poradna (právní/psychologická), Kultura a k závěru se blížíme s rubrikou postmoderní bojůvky Gender Combat, k aktivní reakci vybízí galerie Sexistické prasátečko a samotnou tečku časopisu tvoří Kalendář akcí (výhled na další čtvrtrok).

Location

Brno
Czech Republic
49° 11' 31.3836" N, 16° 36' 47.4876" E
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
chief editors: Kateřina Plesková (NORA), Kristýna Pešáková (NESEHNUTÍ)
Affiliated organisation: 
Genderově informační centrum NORA (Gender Information Centre), NESEHNUTÍ Brno
Timerange, Issue-nr, ...: 
2010 - now
Language of project: 
Czech
Image: 
Topic: 
Art
Grassroots media in Europe
History & memory
Sex and sexualities