Illustration © Nikki McClure

contentarea top menu

type=digital_archives

Info.
ENUT is a grassroots, non-profit, non- governmental organisation (located at the Tallinn University) with the aim to advance gender equality in all spheres of life. The journal Ariadne Löng (Ariadne's thread) was founded in 2000 and is the first and only academic gender studies journal in Estonia; emphasis on feminist theory and gender studies (publishes also translations of key texts of feminist theory and the feminist movement), literature/culture, body politics, family/parenthood, violence, equality etc. (last issue 2009)

Statement:
Ariadne Lõng on Eesti esimene ja ainuke nais- ja meesuurimuse ajakiri, mis asutati aastal 2000. Ariadne Lõnga võib leida Tallinna ja Tartu suurematest raamatupoodidest ning alati on seda võimalik soodsa hinnaga omandada ENUT-ist.

Katkend esimese ajakirjanumbri eessõnast
Eda Sepp ja Suzanne Lie

Ajakirjale on nime Ariadne Lõng andnud lugu kreeka mütoloogiast. Ariadne oli kuningas Minose ja kuninganna Pasiphae tütar, kes oli armunud Theseusesse, ning kui viimane pidi minema labürinti Minotaurust tapma, andis Ariadne talle lõngakera, et ta selle abil labürindist tagasitee leiaks. Ajakirja toimetus on valinud Ariadne lõnga sümboliseerima uue demokraatliku mõtlemise ja sugupoolte võrdsuse teejuhist – ilma võrdsuseta ei saa olla demokraatiat, mis hõlmab nii naisi kui mehi. Eesti rahvatraditsioonis ja eriti naiste-traditsioonis on lõngal olnud tähtis roll; sellega tahame viidata ajakirja suunale mõtestada lahti omamaised probleemid. Vanakreeka kultuur on õhtumaa mõttemaailma häll, ent just sealt sai alguse ka patriarhaalne sotsiaalsüsteem, nii nagu meie seda tunneme. Sellest peame alustama, kui tahame mõista sugupoolte ebavõrdsuse tekkelugu ja näidata, mida tuleks muuta ja kuidas seda teha. Läänes on üle kolmekümne aasta nende küsimustega tegelenud akadeemiline feministlik teooria, mis sai alguse ülikoolides naisuurimuse kursustega. Naisuurimus, naisteadused ja akadeemiline feminism on omavahel nii tihedalt seotud, et nendevaheline piir jääb sageli ebamääraseks.

Ariadne Lõng on Eestis esimene ajakiri, mis tegeleb akadeemilise feminismi, naisuurimuse ning soouurimusega. Ariadne Lõng võiks olla foorum, kus eesti naised ja mehed saaksid tutvustada oma uurimusi, mis käsitlevad nais- ning sugupoolte temaakat, aga ka feministlikku metodoloogiat, ning avaldada viimasest lähtuvaid töid. Me loodame, et ajakiri ergutab naisteaduste ja naisuurimuse arengut Eestis ja informeerib ka üldsust vastavast problemaatikast. Oluline on hakata Eestis mõjutama teaduste peavoole, milleni on tänaseks jõutud Läänes.

Ariadne Lõng peegeldab naisteaduste interdistsiplinaarset iseloomu, pakkudes artikleid, mis lähtuvad sotsioloogia, kirjandusteaduse, kunstiteaduse, psühholoogia ning filosoofia vaatenurgast. Igas numbris avaldame ka rahvusvahelistes ajakirjades ning kogumikes ilmunud artiklite tõlkeid. Esimesed kolm artiklit käsitlevad naisuurimuse ja feminismi definitsioone ja mõisteid, kolm järgmist analüüsivad olukordi, millega eesti naised on kokku puutunud Nõukogude okupatsiooni ajal ning Eesti iseseisvuse taastamisel toimunud ümberkujunduste jooksul. Ülejäänud käsitlevad kunsti-, kirjandus- ja filosoofiaprobleeme.

Location

Tallinn
Estonia
Names of Producers/organizers/editors/creators: 
ENUTEesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest (Estonian Women's Studies and Resource Center) located at Tallinn University
Timerange, Issue-nr, ...: 
2000 - 2009 (?)
Language of project: 
Estonian
Topic: 
Gender studies
Grassroots media in Europe
Women's Liberation Movement